Data analyse

De groei van data is binnen iedere organisatie enorm. Controle krijgen op ongestructureerde data is dan ook de grootste uitdaging voor de toekomst. Doormiddel van intiligente software technologie kunnen wij samen met de klant alle data in kaart brengen om daar analyses op uit te voeren.

De analyse resulteert in een rapportage waarmee je gepast actie kan ondernemen. Controle over data zal komende jaren in de top 3 staan van iedere ICT agenda.

Waarom wil je controle krijgen over (on)gestructureerde data?

  1. Aantoonbaar kunnen voldoen aan AVG art. 17 Recht op Vergetelheid;
  2. Aantoonbaar kunnen voldoen aan AVG art. 20 Dataportabiliteit;
  3. Wat je weg gooit kan je ook niet kwijt raken - risicobeperking;

Naast de AVG hebben veel bedrijven ook bewaarplicht, hiervoor moet je data classificatie toepassen. Data classificatie is uiteraard onderdeel van ons consultancy traject tijdens een data-analyse.

Cybercriminaliteit

Wanneer er tijdens of na een data-analyse traject sporen worden gevonden die wijzen op mogelijke cybercriminaliteit dan kan Secureness hier een rapportage over maken en/of nader onderzoek zoek. Hiermee stellen wij de klant is staat om mogelijk bewijs materiaal direct vast te leggen en te registeren voor een eventueel nader juridisch proces.

Secureness is doormiddel van haar rechercheur erkend door het ministerie van Justitie en Veiligheid (POB nummer 1723), aangemeld bij de autoriteit Persoonsgegevens en gelegitimeerd door de politie en voorzien van een geldig legitimatiebewijs.