Privacy assessment

Voor organisaties die net beginnen met hun Privacy beleid of die behoefte hebben aan inzicht door middel van een assessment, bieden wij deze unieke Privacy-assessment. Het assessment is op basis van de AVG-wetgeving ontwikkeld door privacy- en securityspecialisten en brengt volledig in kaart wat binnen uw organisatie wel - en niet is geregeld.

Waarom een Privacy assessment?

Nagenoeg elke organisatie werkt met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld van patiënten, klanten, personeel en leveranciers. De Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) verplicht iedereen om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens moeten met passende maatregelen worden beveiligd. In het kort staat de AVG voor:

Dit legt druk op organisaties om informatie­beveiliging en privacy goed geregeld te hebben. Hierbij is het van belang dat goed inzichtelijk is hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom is het Privacy assessment ontwikkeld.

Privacy assessment

Het Privacy assessment is gebaseerd op een intelligente questionnaire die gezamenlijk wordt doorlopen. Hieruit volgt een gedetailleerde rapportage inclusief aanbevelingen om het volwassenheidsniveau van de organisatie inzichtelijk te maken en te verhogen. De te nemen maatregelen worden uitgewerkt in een concreet stappenplan, waarbij onderscheid wordt gemaakt in diverse deelgebieden.

Achtergrond van het Privacy assessment

Het Privacy assessment wordt online ingevuld binnen AVG Cloud Register, waarbij snel inzichtelijk wordt in welke mate de organisatie voldoet aan de AVG. De voorgestelde maatregelen worden op de organisatie én op de techniek afgestemd, zodat investering, veiligheid en werkbaarheid met elkaar in balans zijn. Met onze kennis van privacy en security vereenvoudigen wij de vertaalslag naar toepasbare maatregelen die de organisatie ook begrijpt.

Het Privacy assessment wordt uitgevoerd door een senior security & privacy consultant. Gedurende twee workshops van elk 1 dag wordt het Privacy assessment doorlopen en worden bevindingen en aanbevelingen getoetst. Daarnaast wordt een verbeterplan opgesteld. De scan wordt afgerond met een rapportage en presentatie waarin de bevindingen, aanbevelingen en het verbeterplan uiteen worden gezet.

Interesse?

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Contact Bel meteen